din intimplare, si ne-am intilnit in Oradea. tràiesc o nouà viatà! De vis!