“Povesti de succes”

martie 2018 – septembrie 2018

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al Concursului

(1) Campania “Povesti de succes” este organizata si desfasurata de catre Machteam Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4I, sector 2, avand C.U.I. 18642542, RO J40/7355/2006 reprezentata prin Daniel Dragomir, in calitate de reprezentant permanent al Administratorului, denumita in continuare “Organizator”.

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).  

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Concurs, prin afisarea acestuia pe site-ul http://www.sentimente.ro/success-stories.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (3).  

(5) Organizatorul este responsabil de buna functionare  a mecanismului de primire si inregistrare pe https://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta. Orice reclamatie privitoare la functionarea site-ului va fi solutionata de catre acesta.

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Concursului

(1) Concursul este organizata in spatiul virtual corespunzător paginii www.sentimente.ro, in paginile speciale: https://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta.

(2) Concursul va fi lansat la data de 1 martie 2018, ora 12:00:01, ora Romaniei si va inceta la data de 31 iulie 2018 ora 23:59:59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca acest Concurs, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1. alin. (4).

Art. 3- Dreptul de participare

(1) La Concurs poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:

 • are cont pe www.sentimente.ro si si-a gasit partener, care are sau a avut cont pe sentimente.ro, prin intermediul serviciului nostru de dating;
 • a avut cont pe www.sentimente.ro si si-a gasit un partener, care are sau a avut cont pe sentimente.ro, prin intermediul serviciului nostru de dating;

(2) La concurs nu pot participa angajatii, sotii si rudelor acestora pana la gradul IV, cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs.

(3) Participarea la acest Concurs implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art. 4-Mecanismul Concursului

(1) Pentru a participa la prezentul Concurs fiecare persoana interesata trebuie sa:

A. acceseze paginile http://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta și sa parcurga toti pasii solicitati in vederea inscrierii;

B. sa ofere date valide de contact (nume, prenume, e-mail, telefon, numele si prenumele partenerului).

C. sa furnizeze povestea proprie de dragoste care a inceput pe www.sentimente.ro  si care ii vizeaza exclusiv pe participantul inscris in Concurs si partenerul acestuia.

(2) Pentru a se finaliza procesul de înscriere la Concurs, utilizatorul trebuie sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Conditiile Concursului.

 • Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fara o adresa valida de e-mail sau fara numar de telefon).
 • Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
 • Prin inscrierea povestilor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, impreuna cu numele participantului, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodată participantul cedand Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

(3) Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(4) Toti participantii care s-au anscris la Concurs, vor intra in tragerea la sorti pentru premiul prevazut la art. 5.

(5) Povestile inscrise de participanti vor fi trecute prin progrmaul Random.org. Programul va trage la sorti povestea castigatoare astfel: se stabileste, mai intai, o valoare numerica a fiecarui participant (in acest caz, ordinea in care s-au introdus povestile de dragoste pe site), dupa care se trage la sorti, folosind programul Random.org. Dovada castigatorului / castigatoarei va fi capturata printr-o captura de ecran cu cifra invingatoare sau cu un scurtmetraj, de cateva secunde, care va inregistra procesul de selectionare al povestii castigatoare.

(6) Premiul oferit trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acesta nemaifiind datorat de catre Organizator.

Art. 5 – Castigurile

(1) Premiul oferit consta intr-o excursie pentru doua persoane la hotelul Iaki, situat pe litoralul romanesc, in perioada septembrie 2018, cu cel puțin o masa inclusa. Detaliile premiului urmeaza sa fie stabilite si anuntate la o dată ulterioară.

(2) Premiul se va preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire, in cel mult 5 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

(3 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului si nici nu se pot schimba premiul cu alt produs sau serviciu.

Art. 6 – Conditii de validare si acordare a premiului

(1) Tragerea la sorti va avea loc la data de 1 august 2018. La procedura de selectie a castigatorului vor participa doar inscrierile valide intrate in Concurs, din care se va selectiona 1 castigator si o rezerva. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii conditiilor prezentului Regulament.

(2) Celelalte participari valide ale castigatorului de drept desemnat vor fi excluse pentru selectionarea rezervei, astfel incat sa nu existe un participant cu statut atat de castigator, cat si de rezerva.

(3) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti consumatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa poată fi contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Concurs, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
 • In momentul contactarii sa declare Nume, Prenume, Telefon si Adresa completa;
 • Sa faca dovada existentei pe site-ul www.sentimente.ro atat a contului personal, cat si a contului partenerului indiferent daca acestea sunt active sau au fost sterse.

(4) Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon inscris in concurs identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Concurs precum si numele sau complet. Dupa comunicarea acestor date potentialului castigator i se vor solicita o copie dupa buletin si i se va solicita sa faca dovada prevazuta la art. 6.3 alin (3) in vederea validarii si a atribuirii premiului. Aceste date urmeaza a fi operate si inregistrate in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului. Daca informatiile cuprinse în actul de identitate coincid cu cele inscrise pe site, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform prezentului Regulament.

(5) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnat castigator nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(6) Refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale in vederea validarii sau imposibilitatea prezentarii unei dovezi conform careia atat el cat si partenerul sau au detinut sau detin cont pe www.sentimente.ro duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

(7) In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 2 zile lucratoare prevazute in cadrul prezentului regulament (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat.

(8) Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise in prezentul Regulament, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele existente in actul de identitate al castigstorului conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul.

(9) In cazul in care castigatorul va pierde dreptul de intrare in posesie a premiului conform prevederilor prezentului regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, rezerva castigatorului care va fi validat preliminar conform conditiilor prezentului Regulament.

(10) In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal de predare primire premiu.

(11) Prin semnarea si datarea procesului-verbal, castigatorul isi va exprima in scris acordul sau ca datele sale personale mentionate in acesta sa intre în baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului Concursului si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si va putea opta in a-si exprima in scris acordul sau pentru ca numele sa fie facut public de catre organizator, fara alte obligatii suplimentare din partea organizatorului fata de castigator.

(12) Castigatorul va fi afisat in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la validarea acestuia pe site-ul www.sentimente.ro.

Art. 7- Incetarea inainte de termen a Concursului

(1) Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Concursul sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7. alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7. alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Concursului urmeaza a fi aduse la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 9- Taxe

(1) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat stabilite conform legilor in vigoare sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 10- Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • corectitudinea datelor inregistrate de participanti pe site-ul
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon înscrise in Concurs;
 • imposibilitatea participarii la acest Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanti in legatura cu aceasta Concurs.
 • Situatiile in care anumiti participanți sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datorează unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbări de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Concursului sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(6) Site-ul www.sentimente.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In conformitate cu Directiva “e-Intimitate” a UE, in vigoare de la 26 mai 2012 si cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,  vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la  folosirea cookie-urilor. Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de catre administratorul site-ului, denumit in continuare “Administrator”, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.

Art. 11 Date personale

(1) Prin participarea la Concurs participantii confirmă cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului. Astfel, Organizatorul va procesa si colecta date precum: nume, prenume, adresa, e-mail, numar de telefon, date legate de interactiunea cu www.sentimente.ro, informatii legate de calitatea si utilizarea Site-ului;

(2) Datele personale pe care participantii le furnizeaza catre Organizator sunt prelucrate strict pe durata de desfasurare a concursului, exceptie facand datele personale ale castigatorului.

(3) Datele personale ale participantilor vor fi prelucrate pentru organizarea si desfasurarea concursului, acordarea de premii, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative,  dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a si comportamentului, imbunatatirea modelelor comerciale, crearea de oferte personalizate.

(4) Dupa terminarea concursului, datele personale ale participantilor vor fi pastrate in baza de date a Organizatorului pentru o perioada de 5 ani in vederea unor viitoare colaborari, precum: acordare de interviuri, invitatii de participare la sesiuni foto, dar si alte actiuni. De asemenea, datele castigatorului vor fi pastrate si in contabilitatea firmei, potrivit legislatiei in vigoare.

(5) Participarea constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(6) Organizatorul poate pastra rapoarte statistice generate prin utilizarea informatiilor colectate din Site o perioada indelungată, dar astfel de rapoarte nu identifica participantii si nu vor fi folosite in niciun alt mod care ar putea sa afecteze protectia datelor cu caracter personal sau intimitatea participantilor.

(7) Prin completarea datelor personale, fiecare participant declara ca acceptă neconditionat ca datele sale personale sa poata fi transferate de catre Organizator atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate. Acestia din urma garanteaza ca datele cu caracter personal ale participantilor sunt pastrate in siguranta, ca prelucrarea se face tinand cont de scopul si durata prelucrarii, conform prezentului Regulament si ca furnizarea acestora se face conform legislatiei aplicabile.

(8) Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de opozitie
 • dreptul la informare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a solicita stergerea datelor.

(9) Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare participant poate face o cerere scrisa in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Organizatorului: Machteam Soft S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, et. 4, camera 4I, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: webmaster@sentimente.ro.

Art. 11-  Exemplarele Regulamentului oficial

(1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.